© 2011 Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Forum Technologii Bankowych ZBP