Już 16 listopada 2011 r. odbędzie się III edycja konferencji IT@BANK,
która składa się na cykl dorocznych spotkań dyrektorów obszarów IT w bankach,
członków zarządu oraz wiceprezesów odpowiedzialnych za informatykę w bankach.

Organizatorami konferencji jest "Miesięcznik Finansowy BANK" - magazyn kadry menedżerskiej banków przy współpracy z Forum Technologii Bankowych ZBP.

W trakcie tej jednodniowej konferencji zostaną poruszone tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić,
mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową.

Konferencja zostanie podzielona na 3 sesje:
I.   Konsumeryzacja IT.
II.  Cloud Computing - Czy banki w Polsce wejdą w chmurę obliczeniową?.
III. Zarządzanie ciągłością działania.

Ważną częścią konferencji będzie specjalny panel dyskusyjny: Nowoczesne technologie dla polskiej gospodarki.

Konferencja odbędzie się w warszawskim Hotelu Hilton, przy ul. Grzybowskiej 63.

Udział w konferencji dla przedstawicieli banków i instytucji finansowych, w tym przede wszystkim kadry zarządzającej jest bezpłatny. Organizatorzy informują, że liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona - tylko 200 osób, które zarejestrują się jako pierwsze, mogą skorzystać z tej możliwości. Wymagana jest rejestracja.

Przedstawicieli firm komercyjnych - dostawców produktów i usług informatycznych, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorami: p.wyzkiewicz@sektor-bankowy.pl
lub k.mazan@miesiecznikbank.pl© 2011 Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Forum Technologii Bankowych ZBP