Udział w konferencji dla przedstawicieli banków i instytucji finansowych,
w tym przede wszystkim kadry zarządzającej jest bezpłatny.

Ilość miejsc bezpłatnych jest ograniczona - tylko 150 osób, które zarejestrują się jako pierwsze,
może skorzystać z tej możliwości.

FORMULARZ PROSZĘ PRZESŁAĆ DO DNIA 15 LISTOPADA 2010 NA NUMER FAKSU:
(0-22) 48 68 100, bądź adres e-mail: martyna@zbp.pl
Przedstawicieli firm komercyjnych - dostawców produktów i usług informatycznych, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorami:
Paweł Wyżkiewicz, tel. 692 388 492, p.wyzkiewicz@sektor-bankowy.pl
Karol Mazan, tel. 512 151 989, k.mazan@miesiecznikbank.pl

© 2010 Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Forum Technologii Bankowych ZBP